Станислав Пеев

Станислав Пеев е познато име в областта на SEO индустрията не само в България, но и в чужбина. Ръководи собствена компания за SEO услуги – „SEO Консулт“ (https://seoconsult.bg)
Неговият принцип на работа е прилагането на най-добрите и доказани практики в света на оптимизацията на сайтове. Участвал е в международни конференции („Case day“, „Лидогенерация 2020“), в телевизионни
предавания и е водил онлайн занятия със студенти. Стремежът му е повече хора да разберат колко е важно да се прилагат SEO практиките в реалния бизнес, за да бъде конкурентно способен.

Контакти: